UỶ BAN NHÂN DÂN QUẬN HOÀNG MAI
HỆ THỐNG HỖ TRỢ CÔNG TÁC QUẢN LÝ VĂN THƯ
 ĐĂNG NHẬP HỆ THỐNG
 
 • Bạn phải có tài khoản mới được sử dụng phần mềm.
 • Xin mời bạn gõ tên đăng nhập và mật khẩu.
 • Tên đăng nhập: 
  Mật khẩu: 
  Tài khoản từ: 
  Bản quyền thuộc Trung tâm Tin học - Công báo
  Số 12 - Lê Lai - Hoàn Kiếm - TP Hà Nội